Rynek odzieży i obuwia w Europie Środkowej wzrósł o 7 proc. w 2017 r

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Wartość rynku sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w regionie Europy Środkowej – obejmującym Czechy, Węgry, Słowację, Rumunię i Bułgarię – zwiększyła się w 2017 r. o 7 proc. i wyniosła 8,8 mld euro. W tym roku tempo wzrostu będzie niższe, na poziomie 5,1 proc. – wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Europie Środkowej 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

We wszystkich państwach Europy Środkowej odnotowano w 2017 r. wzrost wartości rynku odzieży i obuwia wyrażonej w walucie lokalnej. Krajami z najwyższą dynamiką były Bułgaria i Rumunia, natomiast stosunkowo najwolniej rósł rynek czeski.

W kolejnych latach przewidywane jest utrzymanie tych tendencji. Rumunia i Bułgaria będą stopniowo nadrabiać dystans dzielący je pod względem wydatków na odzież i obuwie w przeliczeniu na głowę mieszkańca od regionalnych liderów, tj. Czech i Słowacji.

 

Najwięcej na artykuły omawianej kategorii wydali w 2017 r. Słowacy – przeciętny mieszkaniec tego kraju nabył odzież i obuwie za 225 euro. Najmniej Rumuni – 134 euro.[r1] 

 

Charakterystyczną cechą rynku węgierskiego jest stosunkowo bardzo wysoki udział segmentu odzieży, przekraczający 80 proc. wartości sprzedaży odzieży i obuwia ogółem. Z kolei w Rumunii udział odzieży nie przekracza 70 proc. Według naszych prognoz, w roku 2023 we wszystkich krajach regionu udział segmentu odzieży będzie wyższy niż obecnie.

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Clothing and footwear retail market in Central Europe 2018. Market analysis and development forecasts for 2018-2023