Co piąty Polak planuje zakup mebli w najbliższym czasie

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Co piąty badany planuje zakup mebli do końca 2017 r. Plany te powiązane są z poziomem dochodów w gospodarstwie domowym: o ile w grupie respondentów deklarujących łączny dochód netto per capita na poziomie do 1 000 zł co piąty (20%) badany rozważa zakup mebli, to w grupie najzamożniejszych respondentów odsetek ten wynosi 26%, wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu PMR „Handel detaliczny artykułami wyposażenia wnętrz w Polsce 2016” we wrześniu 2016 na reprezentatywnej próbie Polaków.

 

Spośród osób deklarujących, że dokona zakupu mebli do końca 2017 r., co czwarta ma w planach zakup łóżka i/lub mebli kuchennych (po 24%). Zakup komody i całego kompletu mebli rozważa co piąty badany z tej grupy (odpowiednio 19% i 18%).

 

 

 

Podobnie jak w poprzedniej fali badania, najczęściej rozważanym miejscem zakupu mebli są sklepy sieci IKEA (35%, czyli o 11 p.p. więcej niż w badaniu z 2015 r.). Co czwarty badany rozważa zakup w salonach sieci Agata Meble (28%) lub BRW (26%). Z kolei jedna piąta deklarujących zakup mebli do końca 2017 r., planuje nabycie mebli „szytych na miarę” u stolarza (19%).

Ośmiu na dziesięciu badanych rozważających zakup mebli do końca 2017 r., zadeklarowało chęć zapłacenia większej kwoty za meble wyższej jakości (79%). Nieco mniejszy odsetek oczekuje fachowej porady sprzedawcy (76%) oraz jest w stanie przejechać kilkanaście kilometrów więcej, aby tylko znaleźć mebel, który najbardziej mu odpowiada. Motywy te są zgodne z deklaracjami wszystkich badanych dotyczącymi czynników wyboru mebli, zgodnie z którymi w procesie zakupu mebli najważniejsza dla Polaków jest ich jakość, wytrzymałość (w tym odporność na zniszczenie) oraz funkcjonalność (odpowiednio 70% i 67% wskazań). 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Handel detaliczny artykułami wyposażenia wnętrz w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021